Klantenservice

 

Klantenservice

info@mushroomsandhealth.nl

Tel:  085-0041515

Oligo

Oligotherapie
Oligotherapie werd rond 1930 ontwikkeld door de Franse arts drs. Jacques Ménétrier. Volgens Ménétrier is de werkelijke oorzaak van aandoeningen al veel verder terug in de tijd ontstaan en beginnen deze door een verstoring van stofwisselingsprocessen op celniveau. Oligotherapie omvat de behandeling met mineralen die slechts in zeer kleine hoeveelheden in ons lichaam voorkomen. Deze mineralen reguleren enzymen (katalysatoren) die op hun beurt bepaalde stofwisselingsprocessen in ons lichaam reguleren.

Er is bijna geen andere complementaire therapie die de regulatieprocessen van het organisme zo diepgaand normaliseert als oligotherapie. Het is een uniek behandelingsconcept, dat het fundament vormt voor
alle andere therapievormen, waaronder orthomoleculaire- en fytotherapie.
Ondanks het gebruik van spoorelementen en plantextracten, verschilt de oligotherapie essentieel van deze twee therapievormen. Oligotherapie is namelijk een specifieke spoorelemententherapie die enzymreacties
mogelijk maakt en de cellulaire stofwisseling reguleert.